tel.: +420 596 322 020
email: cruservis@cruservis.cz, kontaktní formulář
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek 7.45 - 16.45
Sobota po dohodě
Neděle zavřeno
      
LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

 

Pro poškozené, příp. havarijně pojištěné...

Jste účastníkem dopravní nehody, Vaše vozidlo je poškozeno a Vy nevíte jak dále postupovat? Prvotní vizuální pohled zpravidla rozsah poškození Vašeho vozidla neodhalí, proto zvažte přivolání Policie ČR. Eliminujete tím podezřelé faktory, které mohou následnou likvidaci značně ztížit, příp. i vyhodnotit jako nelikvidní! Pokud Vám nevznikne povinnost oznámit nehodu policii dle ust. § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, sepiště vždy "Záznam o dopravní nehodě" (standardní doporučený evropský záznam), který slouží k identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účástníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků, - tedy vše pro snadnější a rychlejší vyřízení náhrady škody.

 

 

Vám dále nabízí:

Ä uplatnění veškerých oprávněných nároků týkajících se Vašeho poškozeného vozidla a vyplývajících ze zákona č. 186/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla;

Ä provedení, příp. zajištění prohlídky Vašeho poškozeného vozidla (předně vyhotovení zápisu o rozsahu poškození a fotodokumentaci), předání nezbytných podkladů a dokumentace pojistiteli (TP, ŘP, devinkulace a další);

Ä garantovanou kompletní opravu Vašeho poškozeného vozidla, kdy ve většině případů je možné finanční vyrovnání na základě vystavené plné moci k převzetí pojistného plnění přímo mezi pojistitelem a smluvním servisem, ovšem vše za předpodladu likvidní pojistné události, kterou pojistitel potvrdí vystavením tzv. krycího dopisu;

 Ü pojistitel vždy hradí prokázané škody bez příslušné spoluúčasti v případě havarijního pojištění a v případě plátců DPH, kteří evidují poškozené vozidlo v majetku podnikání, bez DPH, - je tedy nutno počítat s doplatkem DPH, a to za veškeré služby spojené s poškozením vozidla (odtah, oprava, příp. pronájem náhradního vozidla, atd.), uhrazené DPH si plátce uplatní v patřičném zdaňovacím období prostřednictvím příslušného finančního úřadu;

Ä zapůjčení náhradního vozidla, dle uvedených alternativ:

 Ü    parciální (dílčí, částečná) škoda - zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy Vašeho poškozeného vozidla (tj. maximálně po dobu mezi vystavením zakázky a fakturou za opravu),

 Ü totalní škoda - možnost zapůjčení náhradního vozidla po dobu vyřízení Vaší pojistné události (tj. maximálně po dobu od vzniku škodné události až do doby vyplacení pojistného plnění);

Ä kalkulaci škody za užití expertních systémů: Audatex, SilverDat II., AVNSkla;

Ä znalecké posudky a odhady motorových vozidel.

 

Likvidace pojistných událostí:

Ing. Miroslav Petriskiv

mobil: +420724366879
tel:     +420596322020
email:
ktechnik@cruservis.cz

Náš autoservis smluvně spolupracuje:

CRU Servis s.r.o., Bohumínská 373/7, Karviná - Staré Město, 733 01, GPS: 49°51'53.438"N, 18°30'57.751"E